Xenesigno

De Cine y Filosofía

Xunto ao cronosigno é o signo propio da imaxe-tempo. Agora ben, mentres o cronosigno dábase sempre segundo unha coexistencia ou simultaneidade, o xenesigno dase en series, segundo a potencia que desenvolvan. Efectivamente, series de potencia; é aí a calidade do xenesigno. É a capacidade de xerar na que o falso deixa de ser unha referencia con respecto ao verdadeiro ou correcto. Ábrese a potencia da fabulación, do rumor, nas que o personaxe devén outro ante un pobo novo; pasado ou por-vir. Nisto Welles por exemplo será un mestre. Mais tamén o cinema-verdade de Perrault ou de Rouch nas que é o propio autor o que se somete a un devir-outro. Tamén Godard operará con series que el unifica a través do que chama categorías.