Temporalización

De Cine y Filosofía

A temporalización para este taller é moi flexíbel dependendo dos requerimentos do solicitante. Pode ser dende unha soa sesión de hora e media, ata dúas, tres ou oito sesións que podemos chegar a desenvolver. A partir de 4 sesións facemos colaboracións con outros colectivos ou profesionais e estudiantes da imaxe e o cinema.