Rossellini

De Cine y Filosofía

A súa obra, en palabras de Godard recreou a esperanza do cinema europeo de postguerra. Roma, cidade aberta convértese na bandeira do neorrealismo italiano (con guión de Federico Fellini), dunha nova maneira de facer cinema, doutra perspectiva do acontecemento, alén da súa idealización na trama; aquelo que constitúe o acontecer por dentro, as formas que disolven unha psoíbel interpretación única e dogmática do mesmo. Cómo a historia está composta por sub-historias, por puntos de vista, por aconteceres cotiás, non-oficiais, marxinais, corruptos...

  • Pascal Rossellini adica unha serie de cintas á filosofía e ao retrato de personaxes históricos da filosofía tamén dende unha perspectiva cercana, unha sorte de intrahistoria neorreal.