Perrault

De Cine y Filosofía

"É preciso que o arte, particularmente o arte cinematográfico, participe nesta tarea: non dirixirse a un pobo suposto, xa aí, senón contribuír á invención dun pobo. No momento no que o amo, o colonizador proclaman "nunca houbo un pobo aquí", o pobo que falta é un devir, invéntase, nos suburbios e os campos de concentración, ou ben nos ghetos, con novas condicións de loita ás que un arte necesariamente político debe contribuir" Deleuze, Estudos sobre cinema (288). A imaxe-tempo.