Obxectivos

De Cine y Filosofía

Poderiamos sinalar un obxectivo xeral de todo o taller como o intento de :

  • fomentar un espacio interactivo de cinema e discurso, de tal sorte, que ambos se retroalimentan e se reinterpretan continuamente o un á luz do outro.

Máis especificamente poderiamos concretalos en:

  • Proporcionar unha serie de conceptos-clave para pensar a orixinalidade e evolución do cinema.
  • Amosa-la relación do cinema co acontecemento e a súa importancia no século XX; sobre todo coas Guerras Mundiáis e os nacionalismos.
  • Cuestionar a separación ficción/realidade e ver cómo se crea a partir de aí a noción dun pobo, xa nas diferentes escolas clásicas.
  • Suxerir liñas de investigación e proxectos contemporáneos que continuen a desenvolver a potencialidade do cinema e da imaxe.