Imaxe-pulsión

De Cine y Filosofía

O seu signo é: o fetiche como elemento que remite a outro mundo: a un mundo orixinario. A cámara e o cinema non rexistran o movemento; ou polo menos non o movemento sen máis, senón cómo este se subordina a unha imaxe-pulsión, a u afecto ou un instinto no que non está clara a relación causa-efecto. Deste modo a cámra e o cinema digamos que se van emancipando da relción necesaria sensoriomotriz da imaxe-movemento cara un plus ou extra-ser virtual do que acontece e que dará lugar, dalgún modo, á imaxe-tempo.

Ver tamén naturalismo.