Cronosigno

De Cine y Filosofía

Son os signos da imaxe-tempo directa, nos que o tempo xa non vén dado por unha sucesión continua de presentes. As conexións danse doutro modo e a outro nivel. Basicamente dúas formas de cronosigno: capas de pasado e puntas de presente. A primeira evoca unha coexistencia de plan(o)s pasados e a súa trasnformación cara unha memoria-mundo. A segunda opera a linealidade das conexións por saltos cuánticos entre acentos que se volven atemporais.