Avaliación

De Cine y Filosofía

A avaliación do taller será continuamente unha auto-avaliación; na medida en que cada usuario dá o seu valor, tanto a si mesmo como ao proxecto. Nas avaliacións particulares avalíase o propio proxecto. Isto farase na pestaña de conversa que vén en cada artigo na parte superior do mesmo. Unha vez aí, imos publicando os nosos temas, ou ben respostando a cuestións abertas por outros.